Bendrosios nuostatos

Įsipareigojame gerbti ir užtikrinti visų svetainės www.ciuziniai.eu Naudotojų teisę į Asmens duomenų apsaugą. Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus internete, taip pat Asmens duomenis, surinktus kitais kanalais (telefonu, mažmeninės prekybos vietose, prizų žaidimuose – gavus asmens leidimą). Šios Privatumo politikos paskirtis yra aiškiai išdėstyti, kaip mes tvarkome ir saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis, kokios yra Jūsų teisės ir galimybės kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą. Šioje Privatumo politikoje pateikiame privalomą Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine. Duomenų valdytojas, nustatantIs Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Matrasas“ (juridinio asmens kodas: 304585593, adresas Vaidilutės g. 79, Vilnius LT-10100, tel.: +370 65 339999, el. paštas: info@ciuziniai.eu).

Naudojamos sąvokos

Internetinė svetainė – tai UAB „Matrasas” priklausanti internetinė svetainė  www.ciuziniai.eu. MEDSLauga.lt – UAB „Matrasas“: juridinio asmens kodas: 304585593, adresas Vaidilutės g. 79, Vilnius LT-10100, tel.: +370 65 339999, el. paštas: info@ciuziniai.eu. Privatumo politika – tai dokumentas, numatantis svarbiausias asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis internetine svetaine. Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, duomenų subjektu. Naudotojas – svetainėje apsilankantis asmuo. Paslaugos – tai MEDSLauga.lt siūlomos su prekių įsigijimu susijusios paslaugos, tokios kaip prekės užsakymas, paruošimas, pristatymas. Paslaugos gali būti atnaujinamos, keičiamos, pildomos. Informacija apie paslaugas talpinama Internetinėje svetainėje. Partneris – juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su UAB „Matrasas” teikiant Paslaugas.

Renkami asmens duomenys

  • Tam, kad tinkamai įgyvendintume pirkėjų užsakymus,Internetinėje svetainėje prašome šių Asmens duomenų: vardo, pavardės, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso, pašto kodo, telefono numerio.
  • Surinktus asmeninius Naudotojų duomenis tvarkome remdamiesi galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.
  • Asmens duomenis saugome tol, kol turime Naudotojo sutikimą laikyti ir tvarkyti jo asmens duomenis. Naudotojams suteikiame prieigą prie jų asmens duomenų, sudarome sąlygas keisti ar ištrinti pateiktus Asmens duomenis.

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Asmens duomenis renkame ir naudojame šiais tikslais:
  • Kokybiškai vykdyti mūsų teikiamas Paslaugas ir pristatyti prekes pagal pirkimo sutarties sąlygas.
  • Susisiekti su Jumis, vykdant užsakymą.
  • Vykdyti tiesioginę rinkodarą (jei turime asmens sutikimą): siųsti informaciją ir naujienas el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis ir pan.
Savo sutikimą Asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais Naudotojas gali bet kada atšaukti susisiekęs telefonu +370 65 339999 arba el. paštu info@ciuziniai.eu. Duomenų rinkimas tiesioginės rinkodaros tikslais atitinka visas Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

Asmens duomenų saugumas ir prieiga prie Asmens duomenų

Naudotojų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis svarbiausiais Asmens duomenų saugumą užtikrinančiais LR įstatymais ir ES reglamentais, numatant tinkamas organizacines bei technines priemones. Matrasas.lt užtikrina saugomų duomenų apsaugą nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, sunaikinimo, atskleidimo trečiosioms šalims, taip pat sukčiavimo ar asmens tapatybės vagystės. Esame įsipareigoję neplatinti ir neatskleisti informacijos, susijusios su svetainės Naudotojais ir jų asmeniniais duomenimis, trečiosioms šalims. Prieigą prie Naudotojo asmens duomenų turi Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame teikdami savo siūlomas Paslaugas (prekių užsakymas, pristatymas, apmokėjimas ir pan.). Partneriai įsipareigoja laikytis konfidencialumo reikalavimų.

Mano asmens duomenų valdymo teisės

  • Turėdamas paskyrą Internetinėje svetainėje, Naudotojas visuomet gali rasti didžiąją dalį savo asmens duomenų. Čia galima keisti, pildyti arba ištrinti kai kuriuos savo asmens duomenis, taip pat atsisakyti naujienlaiškių ir kitų pranešimų tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Prieigą prie visų savo asmens duomenų galima gauti susisiekus su mumis telefonu +370 65 339999 arba el. paštu info@medslauga.lt. Nurodytais būdais Naudotojas turi teisę pateikti prašymą ištrinti visus savo pateiktus asmens duomenis.
  • Naudotojas bet kuriuo metu turi teisę reikalauti nutraukti leidimą Matrasas.lt rinkti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bei juos negrįžtamai panaikinti.
  • Turėdamas klausimų  ar nusiskundimų, susijusių su Asmens duomenimis, Naudotojas bet kada gali susisiekti su mumis el. paštu info@ciuziniai.eu arba kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Privatumo politikos pakeitimai

Naudotojo teisės, Asmens duomenų tvarkymo aspektai, naujausi teisės aktai – tai, į ką žvelgiame su didele atsakomybe. Siekdami teikti tik tikslią ir pačią naujausią informaciją, Privatumo politiką reguliariai atnaujinsime. Apie tai Jus informuosime svetainėje www.ciuziniai.eu.